Πληροφορίες Εταιρίας

 • ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΟΡΤΕΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
 • Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 165544304000
 • Έδρα: ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΕΜΗ 15. TK 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • Αριθμός μητρώου επιμελητηρίου: 67576
 • Αριθμός φορολογικού μητρώου: 801906239
 • Δραστηριότητα: 62010000, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • Δευτερεύουσες δραστηριότητες: Δεν δηλώθηκαν
 • Κωδικός καταχώρησης μητρώου: 165544304000
 • ΔΟΥ: Ζ' Θεσσ/νίκης
 • Ημερομηνία λήξης πρώτης διαχειριστικής περιόδου: -
 • Κεφάλαιο εταιρείας: -
 • Εταίροι: ΚΟΡΤΕΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ 67, ΤΚ 54248, Θεσσαλονίκη με κεφαλαιακή εισφορά αξίας 1,00 ευρώ και 100% μερίδια.
 • Διαχειριστής: ΚΟΡΤΕΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ 67, ΤΚ 54248 Θεσσαλονίκη
 • Κεφαλαιακές Εισφορές: €1,00
 • Εξωκεφαλαιακές Εισφορές: €0,00
 • Εγγυητικές Εισφορές: €0,00
 • Η εταιρεία δεν βρίσκεται υπό εκκαθάριση
Οικονομικές Καταστάσεις